bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 29.11.2022 12:26 z powodu:

zmiana daty przyjmowania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywne dostawy paliw silnikowych wraz z usługą tankowania do pojazdów i urządzeń silnikowych będących na wyposażeniu Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu

Sukcesywne dostawy paliw silnikowych wraz z usługą tankowania do pojazdów i urządzeń silnikowych będących na wyposażeniu

Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie

identyfikator postepowania : 50227293-6175-44d5-8290-2d5def4449f6

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 - Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik 4 - Wzór umowy

Załącznik 5 - Oświadczenie wykonawców

Załącznik 6 - Oświadczenie podmiotu trzeciego

Załącznik 7 - Klauzula informacyjna

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 23.11.2022 10:07
Publikacja ostatniej zmiany: 27.11.2022 17:30
Dokument oglądany razy: 257
Podlega Ustawie