bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 29.05.2023 08:30, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wyjaśnienia

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane rewitalizacja budynku szkoły rolniczej BRATNE na terenie Zespołu Szkół CKR im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
rewitalizacja budynku szkoły rolniczej BRATNE na terenie Zespołu Szkół CKR
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, przy ul. Ciechanowskiej 18b

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3cbf7da9-f65c-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1. OGŁOSZENIE

2. SWZ

3. Załączniki do SWZ :

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 - Formularz Oferty Wykonawcy,

- Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

- Załącznik nr 4 - Formularz Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

- Załącznik nr 5 - Wzór Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach,

- Załącznik nr 6 - Formularz Wykazu robót budowlanych

- Załącznik nr 7 - Formularz Wykazu osób

- Załącznik nr 8 - Wzór umowy

PLANY I OBMIARY

WYJAŚNIENIE NR 1

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

MODYFIKACJA NR 2

Opublikował: Sławomir Cieśliński
Publikacja dnia: 29.05.2023 08:30
Publikacja ostatniej zmiany: 01.06.2023 23:45
Dokument oglądany razy: 190
Podlega Ustawie